Critical Reader

การอ่านคิดวิเคราะห์ นักอ่านที่ดีจะต้องรู้เท่าทันวัตถุประสงค์ (purpose) สภาวทางอารมณ์(Tone) และ ทัศนคติ (Attitude) ที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ โดยใช้คำต่าง ๆ หรือโครงสร้างประโยค ซึ่งผู้อ่านไม่สามารถจะหาคำตอบได้โดยตรงต้องสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ โดยมากคำศัพท์ที่ผู้ออกข้อสอบนำมาใช้ในการสอบอ่านเชิงวิเคราะห์ มีดังนี้

Purpose : inform (ให้ความรู้), entertain (ให้ความบันเทิง), persuade (ชักชวน), predict (ทำนาย), criticize (วิจารณ์), recommend (แนะนำ), promote (ส่งเสริม), analyze (วิเคาะห์), classify (ทำให้กระจ่าง), report (รายงาน), compare (เปรียบเทียบ), contrast(เปรียบต่าง), convince (ชักชวน), debate (โต้แย้ง)

Tone: philosophical (เชิงปรัชญา), humourous (ขบขัน), sarcastic (กระทบกระเทียบ), optimistic (มองโลกในแง่ดี), persuasive (โน้มน้าว จูงใจ), pesstimistic (มองโลกในแง่ร้าย), regretful (เสียใจ),concerned (เป็นห่วง), bitter(ขมขื่น), frustrate (สับสน), appreciate (ชื่นชม), serious (จริงจัง), romantic(โรแมนติก), sympathy (เห็นใจ)

Attitude: appreciate (ซาบซึ้ง), sympathetic (เห็นใจ)} hatred (เกลียดชัง), prejudice (ลำเอียง), bias (อคติ), positive (ในทางที่ดี), negative (ในทางลบ), admired(ชื่นชม),concerned (เป็นห่วง), approve of (เห็นด้วย), praise(ชื่นชม)

Advertisements

Posted on สิงหาคม 21, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 252 ความเห็น.

 1. ค่ะ
  วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่25

 2. ค่ะอาจารย์ น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 3. อยากได้เทคนิคการทำข้อสอบและประโยคสนทนาคะ วนิดา หมื่นพลม.5/4 เลขที่25

 4. น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

  • ค่ะ อาจารย์ อยากได้เทคนิกการทำข้อสอบบ้างค่ะ และอยากเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ อลิษา อดทน เลขที่ 48 ชั้นม.5/4

 5. คร๊า….

  น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 6. ค่ะอาจารย์

  น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 7. ค่ะๆ

  น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 8. ค่ะวนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่25

 9. เข้าใจดีค่ะ

  น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 10. เข้าใจมากขึ้น ขอบคุณมากค่ะวนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่25

 11. คร๊า….

  น.ส.วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 12. อยากได้แนวข้อสอบโควต้าหรือแอดมิชชั่่นที่ออกบ่อยๆทุกปีค่ะ
  น.ส.เพียงเพ็ชร ภูช่างทอง ม.5/2 เลขที่32

 13. อยากได้แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
  น.ส.ภัทรินทร์ พรมช่วย ม.5/3 เลขที่ 29

 14. จุฑามาศ เบ้าเรือง

  ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง ม.5/2 เลขที่ 31 ค่ะ

 15. จุฑามาศ เบ้าเรือง

  ค่ะ นางสาวอนุธิดา เทียงแสน ม.5/2 เลขที่ 45

 16. จุฑามาศ เบ้าเรือง

  ค่ะ นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง ม.5/2 เลขที่ 31

 17. นายสราวุธ อุดชานนท์ ม.5/6 เลขที่ 19

  ครับขอบคุนครับ นายสราวุธ อุดชานนท์ เลขที่ 19 ม.5/6

 18. น.ส.วรรณิกา อ่อนน้อม ม.5/2 เลขที่ 26

  ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ อยากได้แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ นางสาววรรณิกา อ่อนน้อม เลขที่26 ม.5/2

 19. ดวงฤทัย เสียงปัด

  ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  น.ส.ดวงฤทัย เสียงปัด ม.5/11 เลขที่ 25

 20. นางสาวสุริยานี มะณีรัตน์ เลขที่ 49 ม.5/1

  คำศัพท์ที่ผู้ออกข้อสอบนำมาใช้ในการสอบอ่านเชิงวิเคราะห์นี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ

 21. นางสาว ธิดารัตน์ ฝ่ายเพ็ชร เลขที่ 22 ชั้นม. 5/3

  ถ้าข้อสอบแปลภาษาไทยมาให้ด้วยคงจะดีนะคะ

 22. ทำให้รู้คำศัพท์เพิ่มมากเลยค่ะ และอาจจะได้ใช้มันให้อนาคต

 23. วรรณิกา อ่อนน้อม ม

  I speak English little. I know the terminology.

 24. นางสาวรัตติยา เมืองศรีมาตย์

  I love to speak English with my Friends.
  So I try to speak from songs and movies.

 25. อยากให้สอบท่องศัพท์ก่อนเรียนวันละ5คำพร้อมสะกด จะจำได้เร็วขึ้น

  น.ส.อลิศรา โต๊ะอี๋ ม.5/8 เลขที่ 30

 26. สุมาลัย ต้นกันยา

  All right thank you M.5/4 No 33

 27. All right thak you M.5/4 No 44

 28. All right thak you M.5/4 No 41

 29. All right thank you M.5/4 No 41

 30. All right thank you M.5/4 No 41

 31. ค่ะ อ.
  น.ส.พจนีย์ แสงดาว เลขที่ 19 ม.5/3

 32. ค่ะ
  นางสาวธนัชยา ภูจอมดาว เลขที่ 37 ม.5/3

 33. I have used the techniques described in this book. And every day.

 34. นายสราวุธ อุดชานนท์ ม.5/6 เลขที่ 17

  All right thank you

 35. All right thak you M.5/2 No.16

 36. Thank you. ที่ทำไห้รู้คำศัพท์ที่ควรรู้ครับครู

 37. น.ส.ฐิติมาื ศรีสุขโข ม.5/4 เลขที่29

  เข้าจัยดีคร๊

 38. Thank you. Thippawan Muanglee M,5/6 no.39

 39. ทิวากร โพธิ์ศรี

  ขอบคุณค่ะ แล้วจะนำไปใช้ค่ะ
  Tiwakon 5/3 No.36

 40. I’m understand
  Lakkana 5/1 No. 46

 41. นุชจรีย์ รัตนทิพย์

  ok.Nuchjaree Rattanathip. M.5/4 No.40 ศัพท์ที่ได้หนูจะนำไปใช้ค่ะ

 42. All right thank you. Pranee Chanta M. 5/3 No. 41

 43. ได้รู้ศัพท์ เพิ่มมากขึ้น ค่ะ All right thank you

  น.ส.นภัทร สาระรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 32

 44. Thank you teacher.
  I know about vocabularies very much.
  I will be using in the future.

  Miss. Aksaraphan Homjandee M.5/2 No.47

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: