ทำไมต้อง How are you?

                    วันนี้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จากบรรยากาศการใช้ภาษาของผู้คนภายในโรงพยาบาลตั้งแต่ประตู ในลิฟท์ หรือในร้านอาหาร ทำให้ครูคิดถึงการเข้าร่วมชุมชนอาเซียนในอนาคตของนักเรียนทุกคนว่ามีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษนอกจากหลักการที่ครูป้อมเคยโพสท์ไปแล้วว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติสิ่งที่สำคัญ 3 ประการคือ 1.สร้างความมั่นใจในตนเองว่าเราต้องพูดได้ 2. จดจำวลี สำนวนตำ และรูปแบบประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ 3. ฝึกฝนอบ่างต่อเนื่อง แล้วนักเรียนจะต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ด้วย เช่น ทำไมต้องทักทายด้วย How are you? แต่คนไทยมักจะทักกันว่าไปไหนมา กินข้าวหรือยัง

                    การที่เจ้าของภาษาใช้ How are you? นั่นแสดงว่าเขาคิดถึงสุขภาพของคู่สนทนาเป้นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศของเขานั้นเปลี่ยนแปลงทุกวันดังนั้นการถามเกี่ยวกับสุขภาพจึงเป็นที่นิยมในการเริ่มสนทนา นอกจาก How are you? แล้วนักเรียนยังสามารถใช้สำนวนต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ What’s up? How are you going? หรือ How’ re things? เป็นต้น และสิ่งที่ไม่นิยมถามในการพูดคุยได้แก่หัวข้อที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ เช่น อายุ น้ำหนัก เงิน เป็นต้น ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษาก็สำคัญมากค่ะ

 

Advertisements

Posted on สิงหาคม 5, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 144 ความเห็น.

 1. น.ส.นงลักษณ์ เขิงภูเขียว

  เข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะ นางสาว นงลักษณ์ เขิงภูเขียว ม.5/3 เลขที่38

 2. พิไลวรรณ หมั่นประทุม

  ค่ะ เข้าใจคะ ม.5/9 เลขที่ 41
  ขอบคุณค่ะคุณครู

 3. น.ส.จิราพร ทับทิมแสน

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะอาจารย์

 4. นางสาวปริยานุช โพธิ์ศรี

  ค่ะ นางสาว ปริยานุช ม.5/3 เลขที่43

 5. Athiruedee Meethong M.5/1 No.26

  เข้าใจแล้วค่ะ

 6. นายณัฐชัย คำวิแสง

  ช่วยได้มากเลยครับ นายณัฐชัย คำวิแสง ม.5/10 เลขที่10

 7. ค่ะ จตุวรรณ สมบูรณ์ ม.5/6 41

 8. ขอบคุณทุกความหมาย วรพงษ์ วงษ์ชารี ม.5/10 11

 9. ขอบคุณค่ะ น.ส.ปฏิญญา วาโย ม.5/8 เลขที่ 31

 10. นางสาวภาวิกา สะตะ ม.5/6 เลขที่26

  เข้าใจแล้วค่ะ

 11. ครับเข้าใจแล้วครับ นาย ธีระวัฒน์ เนื่องชมภู ม.5/5 เลขที่5

 12. ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ หนูจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

  น.ส. สุภาภรณ์ ชาวเหนือ ม.5/3 เลขที่ 21

 13. เข้าใจแล้วค่ะ
  น.ส. สสุนิสา เหล่าสมบัติ ม.5/3 เลขที่ 24

 14. เข้าใจดีคะ อาภาภรณ์ เนื่องมัจฉา เลขที่ 49 ม.5/4

 15. เข้าใจมากขึ้น
  สุวนันท์ ชุมพล ม.5/4 เลขที่19

 16. จะนำไปใช้ ขอบคุณค่ะ
  สุวนันท์ ชุมพล ม.5/4 เลขที่19

 17. จารุวรรณ สังแดนพรม

  ขอขคุณมากค่ะ จารุวรรณ สังแดนพรม 5/4 เลขที่ 34

 18. เข้าใจมากขึ้น
  วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่25

 19. จะนำไปใช้ ขอบคุณค่ะ
  วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่25

 20. ศุภชัย เจริญสุข

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ
  นายศุภชัย เจริญสุข
  ม.5/3 เลขที่16

 21. จุฑามาศ เบ้าเรือง

  เข้าใจค่ะอาจารย์ นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง ม.5/2 เลขที่ 31 ค่ะ

 22. ดวงฤทัย เสียงปัด

  เข้าใจมากขึ้นและจะลองนำไปใช่ดูค่ะ
  น.ส.ดวงฤทัย เสียงปัด ม.5/11 เลขที่25

 23. นางสาวสุริยานี มะณีรัตน์ เลขที่ 49 ม.5/1

  หนูเพิ่งรู้นะคะว่า การที่เจ้าของภาษาใช้ How are you? นั่นแสดงว่าเขาคิดถึงสุขภาพของคู่สนทนาเป็นอันดับแรก ต้อง thank you very much เลยนะคะที่นำมาบอก

 24. นางสาว ธิดารัตน์ ฝ่ายเพ็ชร เลขที่ 22 ชั้นม. 5/3

  ขอบคุณค่ะ ที่นำสาระดีๆมาบอก
  นางสาว ธิดารัตน์ ฝ่ายเพ็ชร
  เลขที่22 ชั้นม.5/3

 25. วรรณิกา อ่อนน้อม ม.5/2 เลขที่ 26

  ค่ะ จะนำไปใช้ ขอบคุณมากๆค่ะ

 26. เข้าใจแล้วค่ะ ได้สาระดีๆๆเพิ่มขิ้นเยอะเลย
  น.ส.อลิศรา โต๊ะอี๋ ม.5/8 เลขที่ 30 ค่ะ

 27. เข้าใจมาก ขึ้น ค่ะ แต่จะศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

  น.ส. นภัทร สาระรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 32

 28. เข้าใจแล้วค่ะ จะนำไปใช้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
  น.ส ผกาวดี มาตรา ม.5/4 เลขที่ 41

 29. ได้ความรู้เพิ่มเติมมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
  นางสาว ปนิดา สะตะ ม.5/4 เลขที่ 30

 30. หนูเพิ่งรู้นะคะว่า การที่เจ้าของภาษาใช้ How are you? นั่นแสดงว่าเขาคิดถึงสุขภาพของคู่สนทนาเป็นอันดับแรก ต้อง thank you very much เลยนะคะที่นำมาบอก
  ืName Ornuma Seekaewnamsai M.5/4 No.24

 31. นายสราวุธ อุดชานนท์ ม.5/6 เลขที่ 17

  ได้ความรู้ครับขอบคุณครับ

 32. นางสาวสุริยานี มะณีรัตน์ เลขที่ 49 ม.5/1

  ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ หนูจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

 33. ครับขอบคุณครับเข้าใจหลักการเเละจะนำไปใช้ครับ

 34. น.ส.ฐิติมาื ศรีสุขโข ม.5/4 เลขที่29

  ขอขคุณมากค่ะ

 35. ดังนั้นเราก็ควรที่จะพยามศึกษาภาษาอังกฤษเเละสำนวนไห้คล่องเเล้วจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไช่ปะครับ

 36. พิมพ์ชนก พรมประสงค์ เลขที่40ม.5/9

  ขอบคุณค่ะที่ทำให้รู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและหนูจะนำไปอ่านและเรียนรู้ให้มากขึ้นค่ะ

 37. ทิวากร โพธิ์ศรี

  ได้รู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  5/3 No.36

 38. นายกรกต สติภา

  ขอบคุณมากๆ ครับ นายกรกต สติภา เลขที่่10 5/6

 39. I understand Thank you
  Lakkana 5/1 no.46

 40. เข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะ นางสาวปราณี จันทะ ม.5/3 เลขที่41

 41. All right thank you

  น.ส. นภัทร สาระรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 32

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: