How to speak fluently!

http://www.youtube.com/watch?v=FX4uSGraHhE

มาดูวิธีการที่ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ 1. Self-Esteem 2. Speak Confidently และ 3. Practice continuously ผู้อ่านท่านใดที่มีเทคนิคดีๆ มาแชร์กันค่ะ ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมดูได้ที่ http://wabstalk.com ค่ะ

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 3, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 154 ความเห็น.

 1. นาย กฤษฎา คำดี เลขที่ 2 ชั้น ม.5/6

  อยากเก่งภาษาอังกฤษ อยากเขียนและพูดได้ครับ นาย กฤษฎา คำดี เลขที่ 2 ม.5/6

 2. นางสาวอภิชญา นาแพงสอน

  ขอบคุนค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพียงแค่เรามั่นใจว่าเราทำได้ ถึงแม้เราจะพูดผิดไปบ้างก้ไม่เปนรัยใช่ไหมค่ะ

  น.ส. อภิชญา นาแพงสอน ม.5/6 เลขที่ 42

 3. นางสาว ชฎาพร เฉวียงวาท เลขที่ 32 ชั้น ม.5/6

  อยากเรียนเก่งภาษาอังกฤษคะ ช่วยบอกเทคนิคได้ไหมคะ

 4. นาย สราวุธ อุดชานนท์ เลขที่ 19 ม. 5/6

  ขอบคุนมากครับ ทำให้ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและได้จำคำศัพท์มากขึ้น

 5. น.ส.นงลักษณ์ เขิงภูเขียว

  ชอบมากๆๆๆๆเลยค่ะ นางสาว นงลักณ์ เขิงภูเขียว ม.5/3 เลขที่38

 6. เพ็ญเพ็ชร แพงน้อย

  ครับผม..เข้าใจดีครับ เพ็ญเพ็ชร เเพงน้อย ม.5/5 เลขที่ 8

 7. จักรกฤษณ์ สุดสม

  เข้าใจมากครับ ขอบคุณครับ จักรกฤษณ์ สุดสม ม.5/9 เลขที่ 9

 8. ธนากร ประเสริฐสวัสดิ์

  ขอบคุณครับผมเข้าใจดีมากเลย ธนากร ประเสริฐสวัสดิ์ ม.5/10 เลขที่ 7

 9. ทนงศักดิ์ หวังคำ

  สวัสดีครับอาจารย์ ผม นาย ทนงศักดิ์ หวังคำ ม.5/9 เลขที่ 11 ที่อาจารย์ให้มานิผมได็ความรู้มาเรย ครับผม

 10. จักรกฤษณ์ สุดสม

  ครับผม เข้าใจดีครับ จักรกฤษณ์ สุดสม ม.5/9 เลขที่ 9

 11. เพ็ญเพ็ชร แพงน้อย

  ครับผม ..ได้ความรู้มากเลยครับ ขอบคุณครับ เพ็ญเพ็ชร แพงน้อย ม.5/5 เลขที่8

 12. นายณัฐชัย คำวิแสง

  ขอบคุณครับ นายณัฐชัย คำวิแสง ม.5/10 เลขที่10

 13. นางสาวพรสวรรค์ มุงคุณคำชาว

  ขอบคุณค่ะ นางสาวพรสวรรค์ มุงคุณคำชาว ม.5/3 เลขที่23

 14. ขอบคุณค่ะ จตุวรรณ สมบูรณ์ ม.5/6 41

 15. ขอบคุณทุกความหมาย วรพงษ์ วงษ์ชารี ม.5/10 11

 16. นางสาว วาสนา แก้วเก็บคำ

  อยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่านี้ค่ะ แล้วก็อยากเขียนภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่านี้อ่ะค่ะ น.ส. วาสนา แก้วเก็บคำ ม.5/11 เลขที่ี 40

 17. นางสาว ศิริรัตน์ สีหนูปุ้ย

  ขอบคุณค่ะ เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะ น.ส. ศิริรัตน์ สีหนูปุ้ย ม.5/11 เลขที่ 27

 18. นางสาว อัญธิกา ชารี

  ขอบคุณค่ะ นางสาว อัญธิกา ชารี ม.5/11 เลขที่ 43

 19. เข้าใจมากกว่าเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ นางสาว วาสนา แก้วเก็บคำ ม.5/11 เลขที่ 40

 20. น.ส.ศิริรัตน์ สีหนูปุ้ย

  ขอบคุณค่ะ น.ส.ศิริรัตน์ สีหนูปุ้ย ม.5/11 เลขที่ 27

 21. เข้าใจดีคะ อยากได้ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่านี้คะและเทคนิคการทำข้อสอบ อาภาภรณ์ เนื่องมัจฉา ม.5/4 เลขที่ 49

 22. ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ หนูจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

  น.ส. สุภาภรณ์ ชาวเหนือ ม.5/3 เลขที่ 21
  *

 23. ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ หนูจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

  น.ส. สุภาภรณ์ ชาวเหนือ ม.5/3 เลขที่ 21

 24. เข้าใจแล้วค่ะ
  น.ส. สสุนิสา เหล่าสมบัติ ม.5/3 เลขที่ 24

 25. เข้าใจแล้วครับ นาย ศุภรัตน์ มาตรกำจร ม.5/5 เลขที่ 4

 26. ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง ม.5/2 เลขที่ 31 ค่ะ

 27. น.ส.กมลรัตน์ ดีวันวงษ์ ม.5/2 เลขที่17

  ค่ะ ขอบคุณสำหรับการวิธีที่จะทำให้หนูพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะ หนูจะพยามยามฝึกบ่อยๆค่ะ น.ส.กมลรัตน์ ดีวันวงษ์ ม.5/2 เลขที่17

 28. นางสาวอรอุมา สีแก้วน้ำใส ม.5/4 เลขที่ 24

  เข้าใจทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 29. น.ส.ฐิติมา ศรีสุขโข

  ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะที่ช่วยให้หนูพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้น และจะพยายามฝึกฝนบ่อยๆ ค่ะ น.ส.ฐิติมา ศรีสุขโข ม.5/4 เลขที่29

 30. นางสาวสุริยานี มะณีรัตน์ เลขที่ 49 ม.5/1

  1. Self-Esteem 2. Speak Confidently และ 3. Practice continuously
  ทั้งสามเทคนิคนี้หนูจะนำไปปฏิบัตินะคะ

 31. นางสาว ธิดารัตน์ ฝ่ายเพ็ชร เลขที่ 22 ชั้นม. 5/3

  สามเทคนิคนี้จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ

 32. เทคนิคนี้สามารถทำให้หนูมีความมั่นใจว่าจะทำให้หนูเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
  น.ส.อลิศรา โต๊ะอี๋ ม.5/8 เลขที่ 30

 33. I speak fluent English than me. I always wanted to write in English any more

 34. อยากเก่งภาษาอังกฤษ อยากเขียนและพูดได้ค่ะ
  นางสาว อรอุมา สีแก้วน้ำใส ม.5/4 เลขที่24

 35. นายสราวุธ อุดชานนท์ ม.5/6 เลขที่ 17

  ก็อยากรู้คำศัพท์มากๆครับจะได้คล่องในการใช้

 36. นางสาวสุริยานี มะณีรัตน์ เลขที่ 49 ม.5/1

  อยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่านี้ค่ะ แล้วก็อยากเขียนภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่านี้อ่ะค่ะ

 37. นางสาว พิมพ์ชนก พรมประสงค์ เลชที่40 ม.5/9

  อยากให้คำศัพท์มากกว่านี้ค่ะและให้คุณครูแปลให้ค่ะ

 38. ทิวากร โพธิ์ศรี

  อยากได้เทคนิกการแปลเนื้อหาและบทความค่ะ
  5/3 No. 36

 39. ชอบมากๆเลยค่ะ อยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่านี้… ขอบคุณค่ะ
  M.5/1 No.43

 40. อ่อ เข้าใจแล้วค่ะ
  Lakkana 5/1 no. 46

 41. นุชจรีย์ รัตนทิพย์

  คร้า นางสาว นุชจรีย์ รัตนทิพย์ ม.5/4 เลขที่ 40

 42. มีความมั่นใจ ในการพูดมากขึ้น ค่ะ

  น.ส.นภัทร สาระรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 32

 43. วนิดา หมื่นพล

  ขอขคุณค่ะ นางสาว วนิดา หมื่นพล ม.5/4 เลขที่ 25

 44. อาภาภรณ์ เนื่องมัจฉา

  ค่ะ นางสาว อาภาภรณ์ เนื่องมัจฉา ม.5/4 เลขที่ 49

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: